Céljaink

Nevelési programunk alapja az

"Egészséges életmódra nevelés játékkal, mozgással".


Intézményünk nevelési céljai:

- Egészséges életmódra nevelés mozgással, az egészséges életvitel igényére nevelés.

- Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés, tehetséggondozás.

- A gyermek és társas kapcsolatainak fejlesztése.

E célok megvalósításában alapvetően támaszkodunk a gyermek természetes megnyilvánulási formáira, a játékra és a mozgásra. Biztosítjuk a szabad játék koruknak megfelelő feltételeit.

A gyermekek fejlődését elősegíti a természetes környezet közelsége (minden korcsoportnak külön udvarrésze van, koruknak megfelelő játékokkal), jól felszerelt tornaszoba, a mindennapos testnevelésbe épített preventív torna, a rendszeres mozgást biztosító programok, heti gyümölcs- és zöldségnapok, vízhez szoktatás a pancsoló medencében...

Nevelőmunkánk eredményességét minden csoportban gyermekszerető, sokoldalúan képzett óvónők és dajkák biztosítják.

A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, és hogy jobban megismerhessük a családokat, közös óvodai rendezvényeket, kirándulásokat szervezünk a szülők közreműködésével.

Óvodánk két nagycsoportjában, játékos formában számítógépekkel ismerkedhetnek a gyermekek.

A szülők és a gyerekek igényei alapján, heti egy alkalommal, nevelési időn túl (délután), különböző szabadidős tevékenységek közül lehet választani:

Játékos gyermektorna, 5 -7 éves gyermekek részére,

Ovis birkózás, 5 - 7 éves gyermekek részére,

Zene-ovi, 6 - 7 éves gyermekek részére,

Kézműves-műhely, 6 - 7 éves gyermekek részére,

Úszás előkészítés, 6 - 7 éves gyermekek részére.

A foglalkozásokat speciális szakképesítéssel rendelkező pedagógusok, illetve szakedző vezeti.

Napirend

05.30-07.00 Érkezés, játék összevontan más csoporttal. 07.00-09.00 Játék, reggeli, tisztálkodás. 09.00-11.30 Játék, egyéb szabadon választott, illetve kötött tevékenységek. Megfigyelések természetes környezetben. Mesehallgatás, dramatizálás. Ábrázoló tevékenységek. Dalos játékok. Mindennapos testnevelés. Egyéni felzárkóztatás, ha szükséges. Levegőzés. Mozgásfejlesztés. 11.30-12.45 Tisztálkodás, terítés, közös ebéd, fogmosás, teremrendezés, ágyazás. 12.45-13.00 Alvás előtti mese. 13.00-15.00 Csendes pihenő. 14.30-15.15 Ágyazás, tisztálkodás, terítés, uzsonna. 15.15-17.30 Játék, szabadon választott szolgáltatások, hazabocsájtás.
 

Facebook

Megtalálhatóak vagyunk a Facebook-on
 

Alapítvány

25016383941644488118.jpg